Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
KEGGIVGMHUCEGI.jpg

Marint biologisk mangfold og introduserte arter

23.07.2003
Overføring av en art fra et område til et annet øker biodiversiteten der og da, men introduserte arter vil også konkurrere med de etablerte artene om plass og/eller ressurser. Dette kan gi dramatiske endringer i økosystemet og i verste fall føre til at arter blir utryddet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
small_RERKNGYDEOKYYY.jpg

Nedgang i antall loddelarver men fortsatt høy produksjon

02.07.2003
Loddelarvetokt 2003: På årets loddelarvetokt ble det funnet larver spredt utover et stort område. De største konsentrasjonene ble funnet nær kysten. Sammenliknet med tidligere år og samme tidspunkt var larvene kommet lengre i utviklingen i år. I gjennomsnitt var loddelarvene ca. 5-6 mm lengre enn i perioden 2000-2002. Det er registrert en nedgang i loddelarveproduksjonen i Barentshavet i år i forhold til i fjor, men overslaget viser at produksjonen fortsatt er rimelig høy.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009

Oversikt over toktrapporter

21.07.2003
Fra 2002 ble alle toktrapporter fra tokt gjort i regi av Havforskningsinstituttet kun elektronisk til gjengelig.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009

Fortsatt høy produksjon av loddelarver i Barentshavet

02.07.2003
Sammenlignet med 2002 er det registrert en nedgang i loddelarveproduksjonen i Barentshavet i år. Men overslaget viser at produksjonen fortsatt er rimelig høy, og utgjør ca. en tredjedel av rekordnivået i 1999. Dette er hovedkonklusjonen etter at Havforskingsinstituttets forskingsfartøy F/F ”Sarsen” avsluttet det årlige loddelarvetoktet den 27. juni.

svein.iversen@imr.no