Hopp til hovedteksten
KEGGIVGMHUCEGI.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Marint biologisk mangfold og introduserte arter

23.07.2003
Overføring av en art fra et område til et annet øker biodiversiteten der og da, men introduserte arter vil også konkurrere med de etablerte artene om plass og/eller ressurser. Dette kan gi dramatiske endringer i økosystemet og i verste fall føre til at arter blir utryddet.