Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lokalisering av oppdrettsanlegg

09.01.2003
Havforskningsinstituttet startet 4 store prosjekt rettet mot havbruksforvaltningen i 2002. Prosjektene har en økonomisk ramme mellom 2,5 og 5 millioner kr og forventes å bli avsluttet i desember 2004. Prosjektene tar for seg problemer som: Lokalisering av oppdrettsanlegg, Rømt laks og Lakselus, Nye marine fôrressurser og Domestisering av nye oppdrettsarter.

Satsingsområdet LOKALISERING består av flere prosjekter og har som mål å avklare etiske og naturvitenskapelige spørsmål i forbindelse med plassering, størrelsesavgrensning, utforming og drift av marine oppdrettsanlegg. Rapporten gir en oversikt over aktiviteten i 2002 og planer for 2003. Rapporteringsperioden går til 01.09.02, men for å få fram en helhetlig beskrivelse av satsingsområdet har en i hovedsak dekket aktiviteten fram til årsskiftet. Satsingsområdet omfatter det sammenbindende prosjektet ”Metode for lokalisering av oppdrettsanlegg” og i 2003 av forskningsprosjektene ”Havbruksrelaterte fjordmodeller”, ”Merdmiljø og fiskevelferd”, ”Lokaliteter sin bæreevne: Eutrofiering fra fiskeoppdrett i Fjordsystemer”, ”Regional bæreevne for fiskeoppdrett”, ”Overlevelse og betydning av sykdomsframkallende mikroorgansimer i det marine miljø” og ”Can bibalves act as verctors of fish pathogenic bacteria and viruses?” ~ les Årsrapport for 2002 og planer for 2003

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett

Kontaktpersoner

Ole Torrissen
908 39 556