Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Oljevirksomhet på norsk sokkel

05.12.2003:
I forbindelse med en melding gjennom NTB fredag 05.12.03 om oljevirksomhet på norsk sokkel har gitt skade på fisk har Havforskningsinstiuttet en del presiseringer.


Feltforsøk som er gjort i Nordsjøen høsten 2003 viser at fisk er blitt skadet, antakelig som følge av utslipp fra oljeplattformer.
- Kjemiske komponenter fra råolje ( PAH) kan gi genetiske skader som igjen kan bidra til endringer i arvestoffet hos i fisk.
- Det er ikke gjort funn i arvestoff som har gjort fisk uegnet som mat, og det er ikke gjort funn som reduserer kvaliteten på fisk i de aktuelle områdene.
- Det er heller ikke funnet forhøyete konsentrasjoner av oljekomponenter i fisken.

Laboratorieundersøkelser som instituttet gjorde i 2002 av den kjemiske komponenten alkylfenoler, viser at kjønnsmodning og vekst hos torskeegg og -larver påvirkes av det produserte vannet som slippes ut. Imidlertid er de konsentrasjonene som forekommer i miljøet meget lave som gjør at man antar at påvirkningen er marginal.

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak