Hopp til hovedteksten
1.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Europeisk hummer avviser amerikansk hummer som seksuell partner

01.12.03:
Pressemelding: Det viser et krysningsforsøk som ble foretatt sommeren 2003. Gjennom forsøket ville man se om de to hummerartene Homarus gammarus (europeisk hummer) og Homarus americanus (amerikansk hummer) ville pare seg naturlig. Alle tidligere vellykkede krysningsforsøk har vært basert på kunstig befruktning. Det viste seg at de to hummerartene åpenbart ikke gjenkjente den andre som en aktuell seksuell partner. All seksuell atferd forekom kun mellom hummer av samme art, uavhengig av hannens dominansstatus.


Kan amerikanerne duge ved mangel på europeere?

Vi antar at kjemisk kommunikasjon kan være med på å hindre denne paringen, men dette er ikke utredet. Reproduksjonsmekanismer kan være ganske komplekse, og andre komponenter enn luktesignaler kan være medvirkende, som for eksempel atferd. Selve paringsatferden ser ut til å være svært lik mellom artene.

Det må derfor taes et forbehold om et annet utfall dersom hunnen ikke hadde hatt et reelt valg. Det er kun i korte perioder den er paringsklar. Vi vet ikke om manglende evne til å tolke den andre artens kjemiske signaler vil være tilstrekkelig for å hindre ”panikkparing” i et tilfelle der hunnen kun har timer/dager til rådighet for å pare seg, og det bare er amerikanske hanner tilgjengelig.

Nye, uheldige arter

Ellers så bekreftet arbeidet at artene oppfattet hverandre som en konkurrent om skjul og mat, med samme døgnrelaterte aktivitetsmønster og behov for skjul. Det ble i tillegg sett at mye av den importerte amerikanske hummeren bar på rur, som vi ikke fikk artsbestemt. Dette kan være nye arter for europeiske farvann, og enda en grunn til å unngå at importert hummer kommer ut i våre farvann.

Forsøkene ble gjennomført i samarbeid mellom Universitetet i Hull og Havforskningsinstituttet i Norge, med tilleggsstøtte fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Se også:
Sammendrag av sluttrapporten
Den fullstendige sluttrapporten Makevalg hos homarid hummer; kan de gjenkjenne sin egen art? Fisken og Havet nr. 1-2003.


 

Fakta om amerikansk hummer

Latinsk navn: Homarus americanus
Familie: Nephropidae
Naturlig utbredelse: Fra strandsonen til 700 meters dyp, langs den amerikanske og canadiske østkysten fra North Carolina i sør til New Foundland i nord.
Utbredelse i Norge: Sporadiske funn langs kysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Særtrekk: DNA-identifisering er den eneste sikre metoden til å skille amerikansk hummer fra europeisk hummer med avvikende trekk                                                                                                                                                                      

Amerikansk hummer

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer