Hopp til hovedteksten
6.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Endringer i vandringsmønsteret for norsk vårgytende sild

22.12.2003:
Norsk vårgytende sild ser ut til å ha endret vandringsmønster, og nye årsklasser overvintrer nå i havet fra Røstbanken til Tromsøflaket, og ikke i Vestfjorden som tidligere. Det nye overvintringsområdet er lik det som en del av bestanden av norsk vårgytende sild hadde i første halvdel av 1960-årene.


Dette er konklusjonen etter at Havforskningsinstitutets har avsluttet sitt årlige tokt på overvintringsområdene for norsk vårgytende sild. Undersøkelsene har foregått i to områder; i Vestfjorden, Ofotfjorden og Tysfjorden, og i et havområde fra Røstbanken i sør til Tromsøflaket i nord.

Silda har siden 1987 benyttet fjordene i Vestfjordsystemet som overvintringsområde. Resultatene av årets tokt bekrefter at årsklassene som de siste år har rekruttert til gytebestanden i hovedsak ikke oppsøker disse områdene, men overvintrer i havet utenfor Eggakanten i et område fra 69oN (Jenegga) og nordover til 72oN (vest av Tromsøflaket). Det ble registrert sild opptil 120 nautiske mil fra land. Undersøkelsene synes å bekrefte at gytebestanden av sild nå er mellom 6 og 7 millioner tonn. Av dette står i underkant av 2 millioner tonn i Ofotfjorden og Tysforden, og resten i det nye overvintringsområdet.

Observasjonene bekrefter utviklingen fra høsten 2002 og det er sannsynlig at dette representerer en permanent endring i vandringsmønsteret. Overvintringsområdet kan sammenlignes med det som en del av bestanden av norsk vårgytende sild hadde i årene 1962/63 til 1965/66.

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild