Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009

Akustisk tokt for mengdeberegning av nordsjøsild og brisling

13.08.2003
Toktet, som var den norske delen av et internasjonalt samarbeidstokt (ICES), ble gjennomført med F.F. Sarsen, 1-22.juli 2003. Det norske området var begrenset av 56 30'N og 62 00'N, og 02 00'Ø og 04 00'Ø.

~ les mer 
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
YAHINQBVEJNTHJ.jpg

Codgen - genetisk kartlegging og funksjonell genomforskning på atlantisk torsk

03.08.2003
Oppdrett av torsk har vist seg lovende. Men både for å redde de ville torskebestandene og for å få til et lønnsomt torskeoppdrett trenger vi betydelig bedre innsikt i torskens biologi. En del av landets mest sentrale institusjoner innenfor marin forskning – Den blå allianse – foreslår et forskningsprogram for fullstendig kartlegging av torskens arvemasse.

~ les HI-nytt nr. 11 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
GZVOIBBOGGYDAO.jpg

Domestisering av marine arter - bruk av molekylærgenetisk verktøy

08.08.2003
Akvakulturindustrien i Norge fokuserer nå på å utvikle torsk til en økonomisk drivverdig oppdrettsart. I tillegg er det allerede flere aktører som har drevet noen år med oppdrett av kveite. Oppdrett av marin fisk er for det meste basert på villfanget fisk, og en mulig fremtidig suksess er avhengig av kvaliteten på stamfisken.

~ les HI-nytt nr. 6 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
FCNNUQRGEJFDIY.jpg

Fiskehelse

06.08.2003
Uten forskning på fiskehelse ville vi neppe hatt noen oppdrettsnæring i dag. Både forebyggende helsearbeid og utvikling av vaksiner har reddet næringen fra den visse død – bokstavelig talt. Utbruddene av furunkulose og kaldtvannsvibriose var katastrofale for femten år siden – i dag er disse sykdommene under kontroll. Men nye arter gir nye utfordringer. Lakselus er i dag et av oppdrettsnæringens største problemer.

~ les HI-nytt nr. 8 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
small_ZHHZPFJDXATBZM.jpg

Fôr, fôring og kvalitet

04.08.2003
Norske havbruksprodukter skal være sikker og god mat. Det forutsetter at vi skaffer kunnskap som setter næringen i stand til å skreddersy produkter i henhold til forbrukernes ønsker, og at vi gir myndighetene kompetanse og faglige råd slik at vi får en god forvaltning. Havforskningsinstituttet skal fokusere på biologiske prosesser. Høyt oppe på prioriteringslisten står forskningen omkring nye marine fôrråstoffer og kvalitet.

~ les HI-nytt nr. 10 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
1.jpg

Hundrevis av nye korallrev oppdaget

31.08.2003
Nytt forskningsfartøy har gitt nye og bedre redskaper for HIs kartlegging av korallforekomster langs norskekysten. Dette ble tydelig bekreftet under årets korallkartleggingstokt som ble gjennomført 7.-23. juli. For første gang fikk vi da mulighet til å ta i bruk det avanserte utstyret om bord på ’G.O. Sars’, som nylig er satt i drift. Med multistråleekkolodd og miniubåt utstyrt med videokamera, ble det blant annet funnet over 1400 mulige korallrev ved Træna.

Jan Helge Fosså
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
AQNSSMYFONGOJY.jpg

Kan lysstyring løse problemet med tidlig kjønnsmodning i matfiskoppdrett av torsk?

09.08.2003
Normalt vil tilnærmet 100 % av torsken bli kjønnsmoden når den er 2 år gammel. Dette ser ut til å gjelde både avkom av kysttorsk og skrei. Under gode vekstforhold kan en del av hanntorsken også modne som ettåringer. Kjønnsmodningen fører til at torsken taper rundt 30 % av kroppsvekten gjennom en gytesesong.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
small_SPMPVFVALQDJXB.jpg

Kan lysstyring løse problemet med tidlig kjønnsmodning i matfiskoppdrett av torsk?

29.08.2003
Normalt vil nesten 100 % av torsken bli kjønnsmoden når den er 2 år gammel. Dette ser ut til å gjelde både avkom av kysttorsk og skrei. Under gode vekstforhold kan en del av hanntorsken også modne som ettåringer. Kjønnsmodningen fører til at torsken taper rundt 30 % av kroppsvekten gjennom en gytesesong. Les mer

~ les HI-nytt nr 5. 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
ABTTUIQEWKBRAN.jpg

Krillforskning ved Australian Antarctic Division, Tasmania

10.08.2003
Akvariet ved Australian Antarctic Division i Tasmania er det eneste stedet i verden der antarktisk krill oppbevares kontinuerlig. Levende krill blir fanget på tokt til Antarktis og deretter holdt i akvariene i flere år etterpå.

~ les HI-nytt nr. 3 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
JVMBRHTOTLXLJG.jpg

Miljøeffektar av havbruk

05.08.2003
Ved Senter for havbruk er forsking omkring miljøeffektar av havbruk eit av fi re prioriterte område. Innan dette forskingsområdet skal vi utvikle kunnskap som sikrar at forvalting og næring har eit fagleg grunnlag for ei ansvarleg og bærekraftig utvikling av norsk havbruksnæring.

~ les HI-nytt nr. 9 2003
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009

Ny organisering av forskningsarbeidet ved Havforskningsinstituttet

12.08.2003

~ les mer
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
RJORAJAYKWPEPD.jpg

Om fiskevelferd fra HI under Aqua Nor

08.08.2003
Under årets havbruksmesse i Trondheim 12.-15. august vil Havforskningsinstituttet sette fokus på fiskevelferd. Forskere fra instituttet vil holde foredrag om emnene 'Kampen mot lus på oppdrettsfisk: Løsningen ligger i genene', 'Lokalisering av oppdrettsanlegg', 'Skjelettdeformasjon' og 'Velferd og trivsel hos oppdrettsfisk'.

Aqua Nor
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
small_RCTKWOGZARPPEU.jpg

Skjellhelse

11.08.2003
Skjellsykdommer kan ikke utryddes, skjell kan ikke vaksineres . . . frihet fra sykdom er et ”være eller ikke være” for en hel næring.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 04.05.2012
HSWABISUBFLAMC.jpg

Vellykket blåskjelldyrking - et spørsmål om bæreevne, skjellkvalitet og avgiftning

12.08.2003
I et blåskjellanlegg hvor det er en stor skjellbiomasse på et lite område, vil fødetilgangen også være bestemt av anleggets form, plassering i forhold til framherskende strømretning, tettheten av skjell i anlegget og andre nærliggende skjellanlegg.

~ les HI-nytt nr. 1 2003
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 07.05.2009
NWFSVPQRQPNMCZ.jpg

Videreutvikling av marint oppdrett og havbeite

07.08.2003
Utvikling av marint oppdrett og havbeite har i mange år vært en av de prioriterte oppgavene ved senter for havbruk.

~ les HI-nytt nr. 7 2003