Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Akustisk tokt for mengdeberegning av nordsjøsild og brisling

13.08.2003
Toktet, som var den norske delen av et internasjonalt samarbeidstokt (ICES), ble gjennomført med F.F. Sarsen, 1-22.juli 2003. Det norske området var begrenset av 56 30'N og 62 00'N, og 02 00'Ø og 04 00'Ø.

Den totale biomassen av sild var nær 440 000 tonn, hvorav nordsjøhøstgytere utgjorde 64%. Gytebestanden var dominert av 1998- og 2000-årsklassene; dvs. 2- og 4-ringere. Vestlig baltiske vårgytere utgjorde ca. 160 000 tonn. I tillegg ble de faste hydrografiske snittene Oksøy - Hanstholm, Hanstholm - Aberdeen, Utsira - Start Point og Fedje - Shetland tatt med CTD. 
~ les mer 

Fakta om brisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Andre navn: Sprat (engelsk og fransk), sprotte (tysk), espadín (spansk), skarpsill (svensk)
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs kysten fra svenskegrensen og nordover, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen
Hovedgyteområde: Er ikke definert. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden antas å være i mai–juni
Ernæring: Planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for fisk og sjøfugl.

Brisling i Nordsjøen

Fakta om nordsjøsild

Latinsk navn: Clupea harengus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Familie: Clupeidae
Maks størrelse: Sjelden større enn 25
cm og 0,4 kg
Levetid: Sjelden mer enn 15 år
Leveområde: Nordsjøen, Skagerrak og
Kattegat
Hovedgyteområde: Nordvestlige
Nordsjøen (Shetland)
Gyteperiode: Fra august til februar
Føde: Dyreplankton
Særtrekk: Silda begynner å gå i stim allerede
når den er 3–4 cm lang
 

Nordsjøsild