Hopp til hovedteksten
UZHZECUJERFMTA.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kolmuletoktet er i gang

03.04.2003
Årets kolmuletokt har nå startet. Resultater fra nye akustiske målinger blir en viktig datakilde for bestandsberegningene når arbeidsgruppen for kolmule samler seg i København i begynnelsen av mai.

Årets kolmuletokt med "Johan Hjort" startet lørdag 29.03. Som vanlig begynner undersøkelsene på Porcupinebanken vest for Irland og så settes kursen mot Hebridene og Rockallbanken. Etter et hydrografisk snitt mellom Færøyne og Shetland bærer det tilbake til Bergen mandag 28.04. Dette er like før kolmulearbeidsgruppen samler seg i København hvor våre akustiske målinger er en viktig datakilde for bestandsberegninger. I år satser vi på nye målinger om kolmulas akustisk målestyrke for å få et mer kvantitativt bestandsestimat fra kolmuletoktet. Dette er jo spennende akkurat nå ettersom høstingsnivået de siste årene har vært svært høyt, høyere enn hva betraktes å være bærekraftig på lengre sikt.

Resultatene fra toktet ventes i slutten av april.

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule