Hopp til hovedteksten
small_XQIAYGNGIWGMHH.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kolmuletoktet 2003: Høy bestand - usikker rekruttering

30.04.2003
Undersøkelser fra kolmuletoktet viser at bestanden fortsatt er høy men at rekrutteringen er usikker. Beregnet bestand ligger på nivå med resultatene fra tilsvarende tokt i 2002 til tross for at det de siste tre årene har vært landet omkring 5 mill tonn kolmule.

XQIAYGNGIWGMHH.jpg

Undersøkelser fra kolmuletoktet viser at bestanden fortsatt er høy men at rekrutteringen er usikker. Beregnet bestand ligger på nivå med resultatene fra tilsvarende tokt i 2002 til tross for at det de siste tre årene har vært landet omkring 5 mill tonn kolmule.
~ les mer

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule