Hopp til hovedteksten
DGQNTNTKXWCCHV.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegging av biokjemisk innhold i copepoder som basis for kvalitetsvurdering av fôr i oppdrett av marin fiskeyngel

25.04.2003
Copepoder fra pollsystemer ble analysert gjennom sesongene fra vår til vinter over en periode på to år. Materialet er ment å danne basis for å forbedre anrikningsemulsjoner og formulert fôr ved tidlig bruk i yngel- eller larvefasen hos marin fisk i akvakultur.

Prøvene ble tatt ukentlig, eller hver femte dag, og i alt 56 copepodprøver ble analysert. Materialet er unikt fordi prøvene er svært reine med hensyn til innhold av copepoder, samtidig som det er første gang at så mange ulike parametere analyseres fra samme prøve over så lang tid. Materialet er ment å danne basis for å forbedre anrikningsemulsjoner og formulert fôr ved tidlig bruk i yngel- eller larvefasen hos marin fisk i akvakultur.

~ les Fisken og havet nr. 5-2003