Hopp til hovedteksten
small_SNOWYGDBDYHYIF.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Finnerlønn for torskemerker

03.04.2003
Havforskningsinstituttet har nå satt i gang et stort merkeprosjekt i Barentshavet for å øke kunnskapen om torskebestandens livsbetingelser og atferd. Forekommer det vandring mellom bestander? Oppholder fisken seg i dyprenner eller under isen?Vender den tilbake til bestemte fjorder? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker at prosjektet skal gi svar på. For et vellykket prosjekt trenger vi hjelp fra dere som får torsk med slike merker.

SNOWYGDBDYHYIF.jpg

 

Selv om vi i dag vet ganske mye om torsken og dens biologi, hvor den gyter, hva den spiser, hvilke faktorer som påvirker økning og minkning i torskebestandene og så videre, gjenstår det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Hovedformålet med prosjektet er å finne ut mer om hvordan torsken fordeler seg i havet, både vertikalt (i vannsøyelen) og horisontalt (geografisk fordeling), gjennom året og i ulike livsfaser. Resultatene fra denne undersøkelsen vil også gi oss en indikasjon på hvilke endringer i vandringsmønster vi kan vente oss som følge av eventuelle endringer i havklimaet.

Vi vil merke torsk av ulik størrelse og i ulike geografiske områder. I tillegg til konvensjonelle merker har vi også satt ut noen såkalte datalagringsmerker (elektroniske merker) utviklet på Island og i Canada. Disse små sylinderne inneholder elektronikk som kontinuerlig registrerer og lagrer dyp, temperatur, saltholdighet og lysintensitet der fisken til enhver tid befinner seg, en slags ferdskriver. Når en fisk blir fanget og merke blir sendt til oss, kobler vi denne sylindren til datamaskinen og vi får ut en tabell som kan hjelpe oss å følge fiskens bevegelser i havet. Også torsk er individualister og vi trenger derfor data fra mange individer for å få et generelt bilde av torskens adferd. I dette er vi helt avhengig av samarbeid med dere som deltar i fisket etter torsk

Det er svært viktig at vi får informasjon om alle merkede torsk som blir fanget. For hver fisk vil vi ha informasjon om hvor (posisjon og dyp) og når den ble fanget (dato). For fisk med datalagringsmerke er det spesielt viktig å få mest mulig informasjon om individet og vi ber derfor om at dere sender oss hele fisken med merke på. Fisken kan sendes som frysevare med Hurtigruta/NorCargo. Dersom bare merket sendes inn vil vi gjerne ha mest mulig nøyaktige opplysning om fiskens lengde målt til nærmeste cm, vekt i gram og øresteinene. Som takk for hjelpen vil alle som sender inn merke bli belønnet som angitt i annonsen på forrige side.

Til slutt vil vi på forhånd takke for positiv innstilling til å bidra til å øke vår felles kunnskap om torskens vandringer. Vi ber om at dere tar vare på denne informasjonen også etter at det direkte fisket er avsluttet, da vi planlegger å merke flere fisk i tiden som kommer. Prosedyrene for innsending og belønning vil imidlertid være de samme som for dagens merker.

Du kan også lese mer om finnerlønnen her.