Hopp til hovedteksten
LBHDPWMCLXFLSF.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Disputas: Rekrutteringsmekanismer hos pelagisk fisk i Benguela-strømmen

28.04.2003
Cand. scient. Erling Kåre Stenevik disputerer mandag 28. april 2003 for dr. scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen med avhandlingen: 'Recruitment mechanisms of sardine (Sardinops sagax) and anchovy (Engraulis capensis) in the Northern Benguela: retention in an advective environment'.

I avhandlingen fokuseres det på hvordan egg og larver av sardin og ansjos er tilpasset de spesielle strømsystemene i Benguela-strømmen utenfor kysten av Namibia og Sør Afrika. Dette området er ett av de fire store oppstrømningsområdene på jorden. Spesielle oseanografiske prosesser gjør slike økosystem svært produktive. Disse prosessene gjør imidlertid også at planktoniske egg og larver er utsatt for transport bort fra naturlige oppvekstområder nær kysten dersom de befinner seg i de øvre vannmasser.

For å ha en fornuftig forvaltning av en fiskebestand er det viktig å kjenne til hvilke prosesser som påvirker rekrutteringen til bestanden. Spesielt for arter som sardin og ansjos som har relativt kort levetid, er slik kunnskap av stor betydning. Tidligere har man antatt at tap av larver i de øvre vannlag er en av de viktigste begrensningene for rekruttering i Benguela-strømmen.

Stenevik har i sitt arbeid blant annet studert den vertikale fordelingen til egg og larver i området. Resultatene viser at eggene i stor grad er fordelt i de øvre vannlag, men når larvene klekkes etter 2-3 dager så er de hovedsakelig fordelt i dypere vannlag der strømmen beveger seg mot kysten. Dette kan forklares med at larvene etter klekking beveger seg mot dypere vannlag slik at tap av larver til ugunstige områder blir minimalisert. Ved å bruke en matematisk modell som kan simulere strømmene i området ble det bekreftet at de larvene som hadde den observerte vertikalfordelingen i liten grad ble utsatt for ugunstig transport.

Personalia Erling Kåre Stenevik er født i 1968 og oppvokst i Austevoll kommune. Han tok cand. scient.-eksamen i fiskeribiologi ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi, UiB i 1995 og har siden august 1999 vært stipendiat ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen: 28.04.2003, kl. 12:15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktperson: Erling Kåre Stenevik, tlf.: 55 23 84 86

For mer informasjon om hvor du kan låne avhandlingen:UiB