Hopp til hovedteksten
EKUGQHXHTSAPFL.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Disputas: Identifikasjon av fisk ved hjelp av avansert akustikk

25.04.2003
Rolf J Korneliussen disputerer 9. mai for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Analysis and Presentation of Multi-frequency Echograms” Akustisk mengdemålemetodikk er i dag vårt viktigste verktøy for å bestemme hvor mye fisk som befinner seg i et gitt havområde. I dag brukes vanligvis ekkolodd med bare en frekvens. Forskjellige arter og størrelser av fisk og dyreplankton har ulike akustiske egenskaper, og disse egenskapene kan utnyttes til å artsbestemme det man ser på ekkoloddet.

Temaet i avhandlingen er hvordan slik informasjon fra flere frekvenser kan utnyttes for å artsidentifisere de akustiske registreringene. Dette gjøres ved først å organisere innsamling og forbehandling av akustiske data slik at de egner seg for sam-analyse. Deretter visualiseres dataene slik at den viktigste informasjonen blir lett synlig. Metodene er anvendt på fisk og plankton i Barentshavet, Nordsjøen og i noen fjordsystemer.

Personalia:

Rolf J Korneliussen er født og oppvokst i Bergen, er gift og har 2 barn. Han tok cand.scient. eksamen i fysisk akustikk ved Universitetet i Bergen i 1988. I 1988 ble han ansatt ved Havforskningsinstituttets IT avdeling som ansvarlig for datasystemene på skipene, og var ansvarlig for utvikling av systemet ”Bergen Ekko Integrator” for tolking av akustiske data. I 1997 ble han vært ansatt som forsker ved Havforskningsinstituttets seksjon for Fysisk Oseanografi og Akustikk hvor han har ledet flere prosjekt, spesielt knyttet mot analyse av flerfrekvens akustiske data og makrell.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 9. mai 2003, kl. 13:00, Auditorium på forskningsfartøyet FF ”G.O. Sars” for anledningen ved Nykirkekaien 1. Disputasen overføres som videokonferanse til Havforskningsinstituttets kantine, Nordnesgaten 50.

Kontaktperson:
Rolf Korneliussen, tlf 55 23 68 53

For mer informasjon om hvor du kan få tak i avhandlingen: