Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Åpning av Havforskningsinstituttets nye avdeling i Tromsø

22.04.2003
Havforskningsinstituttets nye avdeling i Tromsø blir formelt åpnet onsdag 23. april ved at avdelingen nå har flyttet inn i nye lokaler i Forskningsparken i Breivika. Den nye avdelingen betyr en styrking av det marine forskningsmiljøet i nord og gjør Havforskningsinstituttet til et landsdekkende institutt med enheter i Flødevigen (Arendal), Bergen, Matre, Austevoll og Tromsø.

Avdelingen omfatter i dag 22 stillinger, fordelt på 12 forskere og 10 teknisk-administrative stillinger. Disse har nå som første leietakere, flyttet inn i helt nye lokaler i Forskningsparkens 2. byggetrinn. Foruten kontorer er det også her enkle laboratoriefasiliteter. I tillegg har avdelingen et laboratorium for sjøpattedyr hos Fiskeriforskning, og instituttet har også leid et større lager i byen for forskningsfartøyene (Kræmerbygget).

Den nye Tromsø-avdelingen bygger på den aktiviteten som tidligere var er knyttet til Fiskeriforskning sin avdeling for marine ressurser. Det betyr at Havforskningsinstituttet nå har ansvar for all ressursforskning og rådgiving knyttet til marine ressurser. Ressursforskningens viktigste oppgave er å danne grunnlag for vurderingen av fiskebestandene og andre marine ressurser og gi råd til myndigheter, næring o.a. om bestandene.

Aktiviteten i Tromsø i dag omfatter i første rekke innsats på skalldyr, sjøpattedyr og fisk. Innenfor skalldyr er det særlig reker, kongekrabbe og haneskjell det arbeides med. Virksomheten på sjøpattedyr omfatter hval, ishavssel og kystsel. Når det gjelder fisk arbeider Tromsøforskerne både med forskning og bestandsvurdering knyttet til torsk/ kysttorsk, blåkveite, flatfisk og rognkjeks. Etableringen i Tromsø vil gi ny faglig utvikling, ikke bare knyttet til ressursforskningen, men også innenfor miljøforskningen.

Den nye avdelingen i Tromsø er en viktig utviding av Havforskningsinstituttet samlete kompetanse og vil bli samordnet med instituttets andre fagmiljø og enheter. Avdelingen vil ikke minst være et bindeledd mot de andre forskningsmiljøene i Tromsø; blant andre Universitetet i Tromsø (UiTø)/ Norges Fiskerihøgskole (NFH), Polarinstituttet og Fiskeriforskning. Den nye forskningsplanen for kongekrabben er eksempel på dette; et samarbeid mellom UiTø/ NFH, Akvaplan Niva og Havforskningsinstituttet.

Etableringen betyr muligheter for utvidet forskningssamarbeid, også om rekruttering og utdanningsstillinger.

Sted: Sykehusveien 23, Forskningsparken, Tromsø
Tid: Onsdag 23. april, kl 1400 - 1500

Kontaktpersoner:
Styreleder Leiv Grønnevet 70 12 47 76
Adm. dir. Roald Vaage: tlf 97 68 54 85 - 55 23 85 19
Forskningssjef Ole Jørgen Lønne tlf 77 60 97 02 – 90 10 54 00
Informasjonssjef Jo Høyer: tlf 95 11 92 16 - 55 23 85 21