Hopp til hovedteksten
FAHCGPZFXNBDPU.gif
Utskriftsvennlig versjon

Internasjonale undersøkelser i Norskehavet - miljø og pelagiske bestander

30.09.2002
I sommer har forskningsfartøyer fra Færøyene, Island, Norge og Russland foretatt undersøkelser i Norskehavet. Disse undersøkelsene er samordnet gjennom Det internasjonale råd for havforskning (ICES PGSPFN), og 28.-30. august i år møttes forskere fra de ovennevnte landene i Bergen for å sammenfatte undersøkelsene av miljøet og pelagiske fiskebestander i Norskehavet.

Kartet over viser utbredelse av norsk vårgytende sild i mai 2002. De blå pilene indikerer sildevandringen i april/mai og de røde pilene indikerer sildevandringen i juni 2002.

 

Temperaturen i den østlige delen av Norskehavet har vært høyere i år enn i 2001. Det skyldes både økt innstrømming av atlantisk vann og økt soloppvarming av de øverste vannlagene. I forbindelse med våroppblomstringen ble det, samenlignet med 2001, registert en betydelig økning av dyreplanktonmengden i Norskehavet. Dette skulle tilsi en gunstig situasjon for de planktonetende bestandene sommeren 2002. Vandringene til den voksne silda i Norskehavet sommeren 2002 var stort sett lik den vi har hatt de siste årene, men silda ble ikke registrert så langt nord som i 2001. Vedlagte figurer viser i store trekk silda sin utberdelse og vandring i 2002.

vandringskart2_stort.gif

Utbredelse av norsk vårgytende sild i august 2002. Den røde pilen indikerer sildevandringen i juli og de blå pilene indikerer sildevandringen i august 2002.

I sommer ble det også registrert kolmule over store deler av Norskehavet, men mengden kolmule i dette området synes å ha avtatt noe i 2002 sammenlignet med i fjor. Ellers er det i sommer tatt i bruk flyovervåking for å registrere forekomster av pelagisk fisk nær overflaten, spesielt makrell.

~ les hele rapporten

Kontaktpersoner:

Forsker Ingolf Røttingen; 55 23 84 04
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal; 55 23 86 90 - 90696701
Informasjonssjef Jo Høyer 55 23 85 21 - 95 11 92 16

 

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet