Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Toktrapport fra 0-gruppetokt i Barentshavet

08.10.2002
Resultatene fra 0-gruppetoktet i august-september 2002 viser bl.a. gode registreringer av hyseyngel og middels registreringer av yngel av torsk, sild og lodde.

Mer detaljert informasjon finner du i den fullstendige toktrapporten som baserer seg på et norsk-russisk samarbeid.


~ les mer  

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet