Hopp til hovedteksten
QFJFLEHQPLUBFE.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Seldøden herjer igjen

10.10.2002
I løpet av sommeren har en virusepidemi drept mer enn 18 000 seler i Nordsjøområdet. 22. juni ble de første døde steinkobbene funnet i Oslofjorden, og fram til utgangen av september er nærmere 900 steinkobber funnet døde i Oslofjord-området. Mange av de døde selene har trolig drevet over grensen fra de mer tallrike svenske koloniene.

Viruset som dreper selene, kalles Phocine Distemper Virus (PDV) - kjent som ”hvalpesykevirus” hos andre pattedyr. Det er det samme viruset som herjet selkoloniene i 1988. Spredningsmøsteret ser også ut til å være det samme som den gang.

I år ble de første døde selene registrert ved Anholt i det nordlige Kattegat tidlig i mai. Sykdommen spredde seg langs kysten av Bohuslän til Oslofjorden og rundt kysten av Danmark til Vadehavet, som strekker seg sørover helt til Nederland. Derfra spredte sykdommen seg til De britiske øyer. Til sammen er nå 18 200 seler funnet døde, og selpesten utvikler seg videre i de tallrike britiske selbestandene.

Det ser nå ut som om epidemien er over for denne gang i Oslofjorden, men med erfaring fra 1988 kan vi ikke utelukke at sykdommen også rammer bestandene av steinkobbe på Vestlandet og Midt-Norge i månedene som kommer. I 1988 drepte sydkommen mer enn 60 % av bestanden i de områdene den slo til i.


Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Arne Bjørge, Seksjon for ressursøkologi, 55 23 86 10
Informasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21

 

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak