Hopp til hovedteksten
TKFQTYFIJWJBUS.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Norske kyst- og havområder er dårligst kartlagt i Europa

02.10.2002
Havforskningsinstituttet ønsker, sammen med Statens kartverk Sjøkartverket og Norges geologiske undersøkelse å bidra til en mer helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av Norges kyst- og havområder.

Siktemålet er å etablere en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO-prosjektet), og å systematisere og øke den grunnleggende kunnskapen om havbunnen og det marine miljø. Brukerinteresser innen offentlig forvaltning, fiskerier, havbruk, offshore industri o.a. trenger denne kunnskapen for å kunne konkurrere i et internasjonalt marked.

Se også:
MAREANO - Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder
MAREANO
MAREANO - english version