Hopp til hovedteksten
SLAYBZYHZEEDVW.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Norsk-russisk toktsamarbeid på lodde og polartorsk

24.10.2002
Høstens loddetokt var et samarbeid mellom norske og russiske forskningsfartøy: Målet med toktet var å beregne størrelsen på bestanden av lodde og polartorsk.

Det ble beregnet at bestanden av polartorsk er på 1,4 millioner tonn, noe som er en reduksjon i forhold til i fjor. Også loddebestanden er redusert. Toktrapporten forteller også litt om situasjonen for norsk vårgytende sild og kolmule i Barentshavet.

Se også:

Fakta om Barentshavet

Storleik: 1,4 millionar km2  (ca. 4 gonger så stort som Noreg)
Djup: Gjennomsnittleg djupn er 230 meter, største djup er 500 meter
Fiskeri: Botnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågekval og grønlandssel

Spesielle tilhøve:

  • Store, årlege variasjonar mot. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • Ein av de største sjøfuglkonsentrasjonane i verda; 20 millionar individ fordelt på nær 40 arter

Forvaltinga av dei levande marine ressursane i Barentshavet skjer mellom Noreg og Russland i fellesskap.
Russisk namn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Fakta om polartorsk

Latinsk namn: Boreogadus saida
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks storleik: 25 cm og 100 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Polare strok
Hovudgyteområde: Søraust i Barentshavet og aust av Svalbard
Gytetidspunkt: Desember–mars
Føde: Plankton
Særtrekk: Har “frostvæske” i kroppen som gjer at han kan opphalde seg i havvatn med temperaturar ned mot frysepunktet, ca. -1,8 ºC

Polartorsk