Hopp til hovedteksten
TBUJHKCVWBVWUP.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Miljø- og ressursbeskrivelse av Barentshavet

17.10.2002
Havforskningsinstituttet har sammen med Norsk Polarinstitutt utarbeidet en miljøbeskrivelse av området Lofoten - Barentshavet som også innbefatter marine ressurser.

Fisken og havet nr. 6 2002: Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet har utarbeidet en miljøbeskrivelse av området Lofoten - Barentshavet. Rapporten skal ligge til grunn for de andre utredningene som skal lede fram til Forvaltningsplan Lofoten - Barentshavet. Miljøbeskrivelsen gir en oversikt over det datagrunnlaget som eksisterer om det marine miljø og de marine ressursene i våre nordlige havområder.

 

Her kan du lese hele rapporten (20MB PDF-dokument)

Rapporten er også oppdelt i kapitler:


Som et ledd i arbeidet med den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet har Fiskeridirektoratet laget en rapport om fiskeriaktiviteten i området Lofoten - Barentshavet:

'Fiskeriaktiviteten i området Lofoten - Barentshavet' (pdf-fil)
Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk

'Havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grense' (pdf-fil)
Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk

Fakta om Barentshavet

Storleik: 1,4 millionar km2  (ca. 4 gonger så stort som Noreg)
Djup: Gjennomsnittleg djupn er 230 meter, største djup er 500 meter
Fiskeri: Botnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågekval og grønlandssel

Spesielle tilhøve:

  • Store, årlege variasjonar mot. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • Ein av de største sjøfuglkonsentrasjonane i verda; 20 millionar individ fordelt på nær 40 arter

Forvaltinga av dei levande marine ressursane i Barentshavet skjer mellom Noreg og Russland i fellesskap.
Russisk namn: Barentsevo More
 

Barentshavet