Hopp til hovedteksten
TBUJHKCVWBVWUP.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Miljø- og ressursbeskrivelse av Barentshavet

17.10.2002
Havforskningsinstituttet har sammen med Norsk Polarinstitutt utarbeidet en miljøbeskrivelse av området Lofoten - Barentshavet som også innbefatter marine ressurser.

Fisken og havet nr. 6 2002: Havforskningsinstituttet og Polarinstituttet har utarbeidet en miljøbeskrivelse av området Lofoten - Barentshavet. Rapporten skal ligge til grunn for de andre utredningene som skal lede fram til Forvaltningsplan Lofoten - Barentshavet. Miljøbeskrivelsen gir en oversikt over det datagrunnlaget som eksisterer om det marine miljø og de marine ressursene i våre nordlige havområder.

 

Her kan du lese hele rapporten (20MB PDF-dokument)

Rapporten er også oppdelt i kapitler:


Som et ledd i arbeidet med den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet har Fiskeridirektoratet laget en rapport om fiskeriaktiviteten i området Lofoten - Barentshavet:

'Fiskeriaktiviteten i området Lofoten - Barentshavet' (pdf-fil)
Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk

'Havbruksnæringen i området Lofoten til den norsk-russiske grense' (pdf-fil)
Delrapport til konsekvensutredning av fiskeri, havbruk og skipstrafikk

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet