Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Mindre sei enn i fjor

22.11.2002
Toktresultater viser sterk reduksjon av 1998-årsklassen (4-åringer) av sei fra i fjor, særlig i nordlige områder. For 5 år og eldre fisk har nedgangen som er blitt observert de siste årene fortsatt, og den gode 1996-årsklassen er nå langt på vei ute av toktet.

Havforskningsinstituttet avsluttet sitt årlige seitokt 7. november. Toktet, som ble gjennomført med forskningsfartøyet Johan Hjort, er et akustisk tokt for mengdemåling av 3 til 6 år gammel sei langs norskekysten. Dekningsområdet er kystbankene fra Varangerfjorden til Møre (62°N). Seien vandrer ut til toktområdet som 2-4-åring. Hvor store andeler av en aldersgruppe som vandrer ut de enkelte år avgjøres trolig av mengden fisk i forhold til mattilbud, men utvandringen fra kysten kan også påvirkes av miljøforhold og mengden av predatorer. Den yngste seien som står kystnært og i fjordene blir i liten grad dekket av dette toktet. Dette gjelder også eldre, kjønnsmoden fisk som står dypere og lengre til havs, samt at noe storsei følger silda inn i overvintringsområdene i Vestfjorden.

I fjor ble det observert meget lovende mengder av 1998- og 1999-årsklassene. Vi var derfor spent på hvordan disse årsklassene hadde utviklet seg. 1999-årsklassen (3-åringer) ser ut til å være av litt over middels styrke. Toktresultatene antyder imidlertid at det har vært en sterk reduksjon av 1998-årsklassen (4-åringer), særlig i de nordlige områdene, og den er nå av litt under middels styrke. For 5 år og eldre fisk har nedgangen som er blitt observert de siste årene fortsatt, og den gode 1996-årsklassen er nå langt på vei ute av toktet. Et lyspunkt er at det ble registrert en del årsyngel (2002-årsklassen), og seiobservatørene langs kysten har gitt gode tilbakemeldinger for denne årsklassen. Denne årsklassen kommer ikke for fullt inn i fisket før i 2007.

Den yngste fisken har vist noe redusert vekst de siste tre år, mens 5-åringer og eldre fisk ser ut til å være i normalt hold.

Totalt sett antyder toktet en noe svakere bestandsutvikling enn ventet. Særlig gjelder dette 1998-årsklassen, men også til en viss grad eldre fisk. Resultatet for 1998-årsklassen er spesielt foruroligende fordi det var ventet at de nye minstemålsbestemmelsene i større grad ville verne denne årsklassen, som i store deler av det siste året har vært under minstemålet.

Toktresultatene vil sammen med opplysninger fra det kommersielle fisket bli benyttet til en ny bestandsvurdering. Dette skjer i regi av Det internasjonale råd for havforskning (ICES) på et møte i slutten av april neste år.

Kontaktpersoner:
Seksjonsleder Kjell Nedreaas, tlf. 55 23 86 71
Forsker Sigbjørn Mehl, tlf. 55 23 86 66
Informasjonsrådgiver Monika von Minden, tlf. 55 23 85 16