Hopp til hovedteksten
ODOQFJTYVGVLIQ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Potensielle miljøkonsekvenser ved havbeite på kamskjell og hummer

04.11.2002
På bakgrunn av forskriftene til lov om havbeite som skal ferdigstilles i 2002, har Havforskningsinstituttet utredet potensielle miljøvirkninger ved kommersielt havbeite på kamskjell og hummer.

I rapporten foreslås det bl.a. at en må unngå bruk av tradisjonelle bunnskraper for høsting av kamskjell og at det må opprettes en database hvor genetiske data fra hummer og kamskjell kan samles. En slik database er nødvendig for å kunne evaluere mulighetene for negative genetiske effekter som havbeite av hummer og kamskjell kan ha på naturlige bestander.

Click Here for more

Fakta om stort kamskjell

Familie: Pectinidae
Levetid: Over 20 år, 17–18 cm skall høyde, maks vekt 500–600 gram
Leveområde: Lever i en fordypning i bunnsedimentet og delvis dekket av sediment
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret. Befruktning fritt i vannmassene hvor larvene utvikler seg og bunnslår etter mer enn én måned
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale
 

Kamskjell