Hopp til hovedteksten
LIQAUOTWYBCXMT.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nytt system for internasjonal marin datautveksling

14.11.2002
Havforskningsinstituttet har ingått et samarbeid med SeaNet om utveksling av marine og meteorologiske data fra kyst og hav. De fleste dataene blir samlet inn ved hjelp av forankrede målebøyer som automatisk tar prøver over og under vann.

Inne i målebøyen organiseres informasjonen til meldinger som sendes til bøyens eier via radio, telefon eller satelitt. Målingene som gjøres kan bl.a.brukes til å forutsi været. De forteller også hvordan forholdene i havområdet er for fisk og alger. Bl.a. kunne slike målinger fortelle oss hvordan forholdene i tyskebukten var etter flommen i Sentral-Europa. Seks europeiske land med viktig havtilknytning er nå med i samarbeidet, som er et forsøk på å samle nasjonale havovervåkingssystem i et felles europeisk nettverk.

~ les mer (pdf)