Hopp til hovedteksten
RDZTXIIVEUEIQX.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kongekrabben - en hurtig vandrer

28.11.2002
Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) er blant de største krabbeartene i verden. Den ble satt ut i Murmanskfjorden av russiske forskere på 1960-tallet. Frem til i dag har krabben bare vandret langs kysten, men nye undersøkelser rapporterer nå om funn så langt som 100 nautiske mil nordvest for Nordkapp og stadig lenger vest- og sørover.

I forbindelse med et kartleggingstokt i regi av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet ble det gjort nye registreringer på kongekrabbens utbredelse. Aldri før er det funnet kongekrabbe så langt nordvest i Barentshavet. Forrige registrering av kongekrabbe var 12 nautiske mil nord for Nordkapp. Dette betyr at kongekrabben har kommet svært langt på kort tid.

Havforskningsinstituttet har tidligere publisert følgende artikler om kongekrabben:
- Pressemelding: Fluktåpninger i kongekrabbeteiner - mye mindre småkrabber (2002)
- /__data/page/3888/4.5_Kongekrabbe.pdfKongekrabben i norske farvann - en velsignelse eller en sørgelig tildragelighet (2002)
- Kongekrabbe (2002)
- Korleis redusere bifangst av kongekrabbe? (2000)
- Voksende bestand av kongekrabbe i Barentshavet (1994)

 

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe