Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet presiserer: Liten påvirkning ved realistiske konsentrasjoner produksjonsvann

08.11.2002
Havforskningsinstituttets presentasjon av nye forskningsresultater på effekter av produsert vann har skapt reaksjoner som gjør at vi ønsker å presisere følgende:

Forsøkene er utført i laboratorium og med høye konsentrasjoner av produksjonsvann. Hensikten var å finne eventuelle effekter på de tidligste stadiene i torskens liv, nemlig torskeegg og -larver. Disse ble eksponert for varierende mengder produsert vann (0,1 %, 1 % og 4 %). Overlevelse, vekst og kjønnsmodning ble studert. Påvirkning på overlevelse og vekst ble påvist ved de høyeste konsentrasjonene av produsert vann (1 og 4 %). Ved de konsentrasjonene som man antar forekommer i miljøet, var påvirkningen marginal.

Studiet er ett av flere større prosjekter instituttet gjennomfører for å belyse eventuelle langtidseffekter av produsert vann. Tidligere har man funnet hormonelle effekter på morfisk som er blitt eksponert for alkylfenoler, én stoffgruppe som finnes i lave konsentrasjoner i produsert vann. Beregnet gytetidspunkt for denne torsken var tre uker senere enn normalt.

Mer om effekter på torskens reproduksjonsevne:
'Hormonal effects of C4-C7 alkylphenols on cod ' 
'Produsert vann og langtidseffekter på torskens evne til reproduksjon' 

Tidligere om effeter på torskeegg og -larver:
'Produsert vann reduserer veksten hos torskeegg og -larver'