Hopp til hovedteksten
PZWVPZVDUGUXJY.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Globalisering, ballastvann og nye arter

21.11.2002
På oppdrag fra Utenriksdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) laget en rapport om globalisering, ballastvann og introduksjon av nye arter.

Forsker Anders Jelmert ved Havforskningsinstituttet har skrevet den marine delen hvor han bl.a. påpeker at vi ennå mangler mye kunnskap om hvilke arter som vanligvis antas å befinne seg i våre farvann. Denne kunnskapsmangelen gjør det vanskelig å registrere nye arter som bl.a. kommer med ballastvann.

Bildet over viser japansk drivtang. I norske farvann ble japansk drivtang første gang observert på midten av 1980-tallet.


Rapporten belyser ulike sider ved ballastvannproblematikken. Du finner den på Utenriksdepartementets nettsider.