Hopp til hovedteksten
OGGYIBZBBWWYVI.gif
Utskriftsvennlig versjon

Produsert vann og langtidseffekter på torskens evne til reproduksjon - hovedkonklusjon

07.03.2002
Havforskningsinstituttet har siden 1997 studert langtidseffekter av alkylerte fenolers hormonelle påvirkning på torsk. Alkylfenoler er en av flere ulike kjemiske forbindelser som finnes i såkalt produsert vann og som slippes ut på norsk sokkel i forbindelse med oljevirksomheten.

Omfanget av utslipp har økt sterkt de siste årene, i 2001 forventes det å slippes ut 120 millioner kubikk meter vann på norsk sokkel som inneholder lave mengder alkylfenoler.

Alkylerte fenoler mistenkes for ha samme virkning som det kvinnelige kjønnshormonet østrogen og kan bidra til å påvirke reproduksjon og utvikling hos fisk. Undersøkelsen har sammenlignet hormonell utvikling, gonadeutvikling (kjønnskjertel - utvikling) og eggkvalitet hos en kontrollgruppe mot to grupper som ble eksponert for alkylerte fenoler. Resultatene som nå foreligger som en delrapport, viser blant annet:

Hunnfisk som ble eksponert for alkylerte fenoler fikk betydelig nedgang i østrogennivå. Dette viste seg allerede fra november når kjønnsmodningsprosessen normalt kommer i gang
Hunnfisk som ble eksponert, utviklet også mindre rogn enn de som ikke var eksponert.

Hannfisk som ble eksponert begynte å produsere vitellogenin noe som de normalt ikke gjør. Proteinet vitellogenin utgjør hovedbestanddelen av plommemassen i torskeegget hos hunnfisk.
Konsentrasjonen av alkylfenoler fra forsøket er også omregnet til hva dette vil bety i sjøvannkonsentrasjoner. Resultatene viser at selv med meget lave konsentrasjoner kan en forvente effekt. Dette er meget lavere konsentrasjoner enn det som tidligere er rapportert.

Les hele notatet: Alkylerte fenolers hormonelle innvirkning på torsk