Hopp til hovedteksten
CQTVRKGIKNJBCN.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Verdens største dypvannskorallrev oppdaget ved Røst

01.06.2002
Havforskningsinstituttet har funnet og kartlagt det som viser seg å være det største dypvannskorallrevet noensinne av Lophelia-typen. Det ligger på en bratt og ulendt del av eggakanten utenfor Røst i Lofoten, nord for Trænadypet. Det er 35 km langt og flere km bredt. Det ligger på mellom 300 og 400 m dyp.

Hittil har korallrevet på Sularyggen vært det største kjente revet. Røstrevet er imidlertid 100 kvadratkilometer, noe som er 10 ganger større enn Sularevet. Det er således et kjemperev, en naturskatt, som er oppdaget utenfor Røst. Dypvannskorallrevene er kjent for sitt store biologiske mangfold og for å være gode fiskeplasser.

rostrevet.gif

Funnet med ekkolodd

Når vi jakter på nye korallrev, bruker vi blant annet ekkolodd. Ekkoloddet sender ut lyd mot bunnen. Ekkoet som kommer tilbake fra bunnen blir så analysert av en datamaskin, og datamaskinen kan kjenne igjen det spesielle ekkoet fra et koralllrev. Når datamaskinen oppdager korallrev blir det vist som et grønt område på dataskjermene våre. Dette er en ny metodikk som gjør at kartleggingen av korallrevene på dypt vann, 200-500 m, er blitt mye mer effektivt enn tidligere.

Etterpå går vi ned med videokamera for å verifisere registreringene, for å være 100 prosent sikker på at det er korallrev i området.

Kontinentalsokkelen må kartlegges

Havforskningsinstituttet har tidligere vist at korallrevene er i ferd med å forsvinne på grunn av bunntåling. Dette er en av grunnen til at en skikkelig kartlegging av kontinentalsokkelen bør gjennomføres så snart som mulig.

Funnet av dette kjemperevet illustrerer hvor dårlig den norske kontinentalsokkelen er kartlagt. Havforskningsinstituttet har sammen med Norges geologiske undersøkelse og Statens kartverk Sjø foreslått for regjeringen et storstilt kartleggingsprogram av den norske kontinentalsokkelen (MAREANO). Foreløpig har myndighetene ikke prioritert det foreslåtte kartleggingsprogrammet.

Det er en selvfølge at det finnes gode kart og registreringer av naturtyper på landjorden. Dette bør også gjelde våre havområder.

 
 
 
korall2.jpg
korall3.jpg
korall4.jpg
korall5.jpg

 

Se også: MAREANO - Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder

Pressemelding fra Fiskeridepartementet 02.06.02: Fiskeriministeren vil beskytte nyoppdaget korallrev

Kontaktperson:

Forsker , 55 23 85 33

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller