Hopp til hovedteksten
FTHEXDUWOYOQWO.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Austevoll og Matre havbruksstasjoner skal bli blant verdens beste

01.02.2002

Statsbygg har nå formelt overtatt eiendomsretten til havbruksstasjonene i Matre og på Austevoll, og Havforskningsinstituttet har fra samme tid inngått en langsiktig leieavtale for begge stasjonene. Avtalen med Statsbygg tar sikte på å utvikle våre forskningsstasjoner til å bli blant verdens beste forskningsfasiliteter for havbruk og å sette Havforskningsinstituttet og våre samarbeidspartnere i stand til å løse de utfordringer vi står overfor når det gjelder å utnytte det enorme potensial vi har for havbruk i Norge.

25 millioner til opprustning

Stasjonene har de siste årene prioritert forskning framfor vedlikehold av anleggene. Statsbyggs overtakelse av anleggene sikrer at etterslepet på vedlikehold vil bli tatt igjen og at anleggenes standard rustes opp til å bli av høy internasjonal klasse. Totalt vil Statsbygg bruke ca 25 millioner kroner på å ta igjen etterslepet på vedlikeholdet. Statsbygg Vest vil ansette en driftsansvarlig på hver stasjon, vedkommende vil være på plass før ferien.

Storstilt utbygging

I overtakelsen av eiendomsretten til stasjonene ligger også planer om en storstilt utbygging. Ved Matre havbruksstasjon er nye laboratorier, forsøksfasiliteter for fisk og karanteneanlegg under prosjektering. Kostnadene ved utbygging av Matre havbruksstasjon er kalkulert til vel 100 millioner kr. Anlegget i Matre skal etter planen stå ferdig sommeren 2004.

Utbyggingen av Austevoll havbruksstasjon vil forhåpentlig være fullført ett år senere, i 2005. I dag arbeides det med forprosjekt og romplan. Prosjektering av anlegget i Austevoll vil ta til i løpet av høsten. Totalt planlegges det ut fra en kostnadsramme på samme nivå som i Matre, totalt skal dermed stasjonene bygges ut for om lag 200 millioner kroner.

Matre havbruksstasjon sentral i utviklingen av norsk lakseproduksjon

Havbruksstasjonen i Matre ble påbegynt i 1971 med midler fra Fondet for Fiskeleiting og Forsøk. Stasjonen er bygd ut etappevis ved hjelp av midler fra Fiskeridepartementet, diverse statlige fond og overskudd fra virksomheten. Stasjonen er i dag en av verdens best utrustede forskningsstasjoner for laksefisk, og er utrustet for å kjøre biologiske forsøk på alle stadier av laksefisk. Matre havbruksstasjon har vært sentral i utvikling av norsk lakseproduksjon. Av de siste årenes forskning vil vi spesielt trekke fram det banebrytende arbeidet ved å utvikle metoder for produksjon av ½ årig laksesmolt og bruk av lys på merdene for å bedre veksten og redusere problemene med tidlig kjønnsmodning. Stasjonen har også utført et betydelig arbeid på å styre kvaliteten på laksefisk. Her har en spesielt arbeidet med pigmentering, tekstur, fett i muskelen og fiskekjøttets mikrostruktur.

Banebrytende arbeid på kveiteyngel ved Austevoll havbruksstasjon

Austevoll havbruksstasjon ble påbegynt i 1978, og har som i Matre gått gjennom en gradvis oppbygging de siste 20 årene ved hjelp av forskjellige finansieringskilder. Austevoll havbruksstasjon har vært ryggraden i forskning på marine oppdrettsarter. Stasjonen utviklet tidlig på 80-tallet metoder for semiintensive metoder for produksjon av torskeyngel, og Havforskningsinstituttet har vært den desidert viktigste leverandør av torskeyngel fram til i dag. Stasjonen har de siste årene også vært en sentral aktør i utvikling av intensive oppdrettsmetoder for torsk, hyse og kamskjell. Stasjonen er også kjent for det banebrytende arbeid som er utført på intensiv produksjon av kveiteyngel.

 

myStream.3
 
1280
 
720
 
video/mp4
 
recorded
 
streaming
 
986
 

AgAKb25NZXRhRGF0YQMACWZyYW1lcmF0ZQBAPgAAAAAAAAAFd2lkdGgAQJQAAAAAAAAABmhlaWdodABAhoAAAAAAAAAMdmlkZW9jb2RlY2lkAgAEYXZjMQANdmlkZW9kYXRhcmF0ZQBAn6QAAAAAAAAXdmlkZW9rZXlmcmFtZV9mcmVxdWVuY3kAQG4AAAAAAAAADGF1ZGlvY29kZWNpZAIABG1wNGEAD2F1ZGlvc2FtcGxlcmF0ZQBA5YiAAAAAAAANYXVkaW9jaGFubmVscwBAAAAAAAAAAAANYXVkaW9kYXRhcmF0ZQBAaAAAAAAAAAAACQ==