Hopp til hovedteksten
VJWIMSDFFWGSCZ.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Virus drepte mer enn 22 000 steinkobber i Nordsjøområdet

11.12.2002
Virusepidemien som i løpet av sommeren og høsten har drept mer enn 22 000 seler i Nordsjøområdet, ser nå ut til å være over for denne gang. I tillegg til steinkobber ble også ca 600 havert drept av samme viruset.

Viruset som dreper selene, kalles Phocine Distemper Virus (PDV) – kjent som ”hvalpesykevirus” hos andre pattedyr. Det er samme type virus som herjet selkoloniene i 1988.

I Oslofjorden er det bekreftet 878 døde sel, men uoffisielle rapporter tyder på at ca 1 200 skrotter drev i land. Vi må anta at en del av de døde dyrene har drevet over grensen fra de mer tallrike selkoloniene i Bohuslän. I Sverige døde mer enn 4 000 sel.

Tellinger i Oslofjorden før, under og etter seldøden i år tyder på en betydelig reduksjon i antall sel på begge sider av fjorden. I 1988 drepte viruset mer enn 60 % av selene i Skagerrak, men først året etter ble noen av selkoloniene langs kysten av Vestlandet og Midt-Norge rammet. Det gjenstår å se om dette vil gjenta seg denne gang.

Et ekspertmøte med forskere fra berørte Nordsjøland ble sammenkalt 30. november i Nederland for å drøfte årsakene til og virkningen av virusepidemien (Norge deltok ikke). Møtet utarbeidet et sett anbefalinger om forskning og samarbeid som på sikt kan bidra til økt kunnskap om massedød i bestander av ville dyr, og om forringet miljø på grunn av forurensning eller andre menneskeskapte faktorer kan være en medvirkende årsak.

Les også: Seldøden herjer igjen (10.10.02)

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder ressursøkologi Arne Bjørge, tlf. 55 23 86 10
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal, tlf. 55 23 86 90
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf. 55 23 85 21

 

Fakta om steinkobbe

Latinsk navn: Phoca vitulina
Familie: Phocidae
Størrelse: Hanner: over 150 cm lange og 100 kg, hunnene opptil 150 cm og 80 kg
Alder ved kjønnsmodning: Ca. 4 år
Parringstid og ungekasting (fødsel): Juni–juli
Hårfelling: August–september
Levealder: Ca. 35 år
Leveområde: Langs kystene av det nordlige Stillehavet og Atlanterhavet. I Norge er det kolonier langs hele kysten og ved Forlandet på Svalbard. Arten oppholder seg helst på litt beskyttede lokaliteter i skjærgården (skjær og sandbanker som tørrlegges ved fjære sjø). Den er et utpreget flokkdyr.
Føde: Fisk, særlig sei, øyepål og sild. Enkeltindivider kan lære seg å hente mat i oppdrettsanlegg og svømmer opp i lakseelver.
Annet: Sprer torskekveis

Steinkobbe