Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Mindre sild enn ventet i Vestfjorden

18.12.2002
Registreringen av sild er halvert i forhold til fjoråret. Samtidig er det for første gang på femten år registrert kjønnsmoden sild utenom Vestfjordområdet på denne årstiden.

Havforskningsinstituttets årlige undersøkelse for å kartlegge den voksne bestanden av norsk vårgytende sild i Vestfjordområdet er nå avsluttet. Under toktet, som ble gjennomført med forskningsfartøyet 'Johan Hjort', ble det registrert kun halvparten så mye sild som på tilsvarende tokt i 2001.

Årsklassefordelingen viste at hovedmengden av den rekrutterende 1998-årsklassen ikke var til stede i området. Det ble også registrert lite sild av 1999-årsklassen. Mengde sild av de eldre årsklassene var imidlertid i samsvar med prognosen.

Etter at årets tokt i Vestfjordområdet var avsluttet, undersøkte 'Johan Hjort' et område vest av Andenes. Her ble det registrert sild, og prøvene viste en aldersfordeling med 60 % av 1998-årsklassen og 40 % av 1999-årsklassen. 1998-årsklassen var kjønnsmoden og vil gyte vinteren 2003. Imidlertid, den totale utbredelsen av disse årsklassene i desember 2002 er ikke kjent.

Det er første gang siden nåværende vandringsmønster ble etablert i 1987/88 at det er registrert særlige forekomster av kjønnsmoden sild utenom Vestfjordområdet på dette tidspunkt av året. En kan foreløpig ikke si om dette er en permanent utvikling.

Kontaktpersoner:

Forsker Ingolf Røttingen, tlf. 55 23 84 04
Seksjonsleder Harald Gjøsæter, tlf. 55 23 84 17
Forskningsdirektør Åsmund Bjordal, tlf. 55 23 86 90
Informasjonsrådgiver Monika von Minden, tlf. 55 23 85 16


 

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild