Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
ZIGHWSUCPRMHLC.jpg

Fish-view - en bildebase med over 1400 bilder

06.12.2002
Det er nå mulig å søke etter bilder av fisk i den nyopprettede bildebasen Fish-view. Fish-view er en bildebase med over 1400 bilder av hovedsakelig saltvannsfiskearter (ca 80 forskjellige arter).

Fish-view
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
Nye og gamle G.O. Sars

Nye 'G.O. Sars' i Flekkefjord

13.12.2002
Nye 'G.O. Sars' har nå blitt slept til Flekkefjord hvor den skal utrustes. Verdens mest avanserte marine forskningsfartøy skal stå ferdig i mars. Her kan du se de første bildene av fartøyet etter sjøsettingen.

Til 'G.O. Sars' egne nettsider
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
YWEPRWQZEESRQZ.jpg

Sjøsetting av nye 'G.O. Sars' i går kveld

03.12.2002
På kort varsel ble den nye 'G.O. Sars' sjøsatt klokken 1800 i går kveld fra Kvina verft i Kvinesdal.

../../2002/november/g.o._sars_sjosettes
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
XLUNKOZBJMLFZF.gif

Torskens genom - Genkartlegging og biologi hos torsk (Gadus morhua)

17.12.2002
Havforskningsinstituttet planlegger sammen med de andre store norske fiskeriforskningsmiljøene (Universitetet i Bergen, Norges fiskerihøgskole, Ernæringsinstituttet og Fiskeriforskning) å kartlegge torskens genom og gjennomføre målrettede funksjonelle genomstudier. Kartlegging av torskens genom vil være innfallsporten til forståelse av de mekanismer som styrer og regulerer fiskens reproduksjon, rekruttering, immunforsvar og helse, vekst og utvikling. Kunnskapen vil være av stor nytte i framtidig akvakulturforsking, men også av fundamental betydning for forvaltningen av ville bestander og interaksjoner mellom vill- og oppdrettsfisk. Prosjektet er beregnet å koste om lag 150 millioner kr over 5 år.

Ole Torrissen
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
YKEEPZVEWERCXN.jpg

Uvanleg låg overleving hos sjøaure i Hardangerfjorden

02.12.2002
Hos fisk som vandrar frå ferskvatn ut i det marine miljøet, som laks og sjøaure, kan det vera vanskeleg å vita om små gytebestandar er eit resultat av dødelighet i det eine eller andre miljøet. Ved Havforskingsinstituttet sin fisketeljar i Guddalselva i midtre Hardangerfjorden (bilete) blir all utvandrande og oppvandrande fisk talt, noko som gir presise data på sjøoverlevinga hos spesifikke smoltårsklassar.

Øystein Skaala
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009
VJWIMSDFFWGSCZ.jpg

Virus drepte mer enn 22 000 steinkobber i Nordsjøområdet

11.12.2002
Virusepidemien som i løpet av sommeren og høsten har drept mer enn 22 000 seler i Nordsjøområdet, ser nå ut til å være over for denne gang. I tillegg til steinkobber ble også ca 600 havert drept av samme viruset.

Seldøden herjer igjen
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 25.03.2009

Mindre sild enn ventet i Vestfjorden

18.12.2002
Registreringen av sild er halvert i forhold til fjoråret. Samtidig er det for første gang på femten år registrert kjønnsmoden sild utenom Vestfjordområdet på denne årstiden.

Ingolf Røttingen,