Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Notfanga torsk best til oppdrett?

12.08.2002
Ved å bruka not i staden for snurrevad, oppnår ein høg overleving av torsk og symjeblæra vert ikkje punktert. Dermed kan ein unngå mellomlagring av torsk i flatbotna merdar. Torsken kan dermed lagrast på eller nær fangstfeltet i vanlege seilagringsposar. Ved å fora slik torsk over sommaren, kan ein forsyna marknaden med fersk torsk ut over hausten og vinteren.