Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

330.000 dollar til MAR-ECO

16.10.2001
Alfred P. Sloan Foundation i New York har bevilget 330.000 dollar til prosjektet MAR-ECO. Det internasjonale prosjektet skal undersøke dyrelivet langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene og er akseptert som en del av det globale programmet 'Census of Marine Life'. Det skal løpe over en 7-årsperiode med hovedtokt med den nye 'G.O. Sars' i 2004.

www.efan.no/midatlcensus/
Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
0-gruppetorsk.gif

Om 0-gruppetorsk på loddetoktet

15.10.2001
Det vart funne heller lite 0-gruppetorsk under det norsk-russiske 0-gruppetoktet i august-september i år. Aust for Spitsbergen dekkar dette toktet berre områda sør for 76º30’N. I samband med spekulasjonar om det kunne finnast noko 0-gruppetorsk lenger nord finn vi det rett å presentere registreringane som vart gjort under det nyleg avslutta norsk-russiske loddetoktet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Gjenoppbygging av torskebestanden i Nordsjøen er nødvendig

20.10.2001
Bestanden av nordsjøtorsk er på et historisk lavt nivå. ICES anbefaler at det settes i verk en plan for gjenoppbygging av bestanden, og at fisket i 2002 reduseres til et minimum. For hyse og sei i Nordsjøen anbefales henholdsvis en kvote på 94 000 tonn og 135 000 tonn for neste år. For nordøstatlantisk makrell anbefaler ICES at fangsten ikke overstiger 694 000 tonn, og for lodde i Barentshavet en kvote på inntil 650 000 tonn. Dette er noen av anbefalingene som den rådgivende komité (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) legger fram for 2002.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Liten nedgang i loddebestanden

08.10.2001
Dette er konklusjonen etter at to forskingsfartøy frå Havforskingsinstituttet og to frå PINRO i Murmansk i fire veker har kartlagt loddebestanden i Barentshavet. Totalt har ein funne 3.6 millionar tonn lodde, mot 4.3 millionar i fjor og 2.8 millionar året før.

asmund.bjordal@imr.no