Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

330.000 dollar til MAR-ECO

16.10.2001
Alfred P. Sloan Foundation i New York har bevilget 330.000 dollar til prosjektet MAR-ECO. Det internasjonale prosjektet skal undersøke dyrelivet langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene og er akseptert som en del av det globale programmet 'Census of Marine Life'. Det skal løpe over en 7-årsperiode med hovedtokt med den nye 'G.O. Sars' i 2004.

Den 18 måneder lange planleggingsfasen, som bevilgningen fra det amerikanske fondet skal brukes til, starter i november og skal koordineres fra Norge i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Planleggingen vil omfatte utarbeidelse av delprosjekter for den påfølgende felt- og analysefasen, gjennomgåelse av historiske data, utprøving av teknologi og videreutvikling av internasjonalt samarbeid. Prosjektet ledes av en styringsgruppe med medlemmer fra 8 land. Styringsgruppen har utarbeidet en vitenskapsplan og planleggingsdokument som nå har vært gjenstand for internasjonal evaluering med positivt resultat.

Gjennomføringen av feltarbeidet som følger etter planleggingsfasen, vil kreve aktiv deltakelse fra mange hold og finansiering fra mange kilder, både offentlige og private. Fra norsk side legges det opp til et spennende spleiselag mellom offentlige institusjoner, Norges forskningsråd og industripartnere. Mange aktører vil bli invitert til å bidra til denne spennende moderne utforskningsoppgaven.

Arbeidet vil gi kunnskap av grunnleggende verdi og stor almen appell, men også fremme nasjonal og internasjonal teknologiutvikling, miljø- og fiskeriforvaltning, og forskernettverksbygging.


Kontaktpersoner

Forsker Odd AKsel Bergstad, Forskningsstasjonen Flødevigen: 37 05 90 19
Informasjonssjef Jo Høyer, 55 23 85 21


Se også