Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - November

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Data fra Havforskningsinstituttets tokt - og forholdet til Forsvaret

13.11.2001
Avisa Fiskaren har gjennom flere artikler den siste tiden fokusert på at Havforskningsinstituttet har sendt oseanografiske/hydrografiske data (temperatur og saltholdighet) til Forsvaret. Gjennom artiklene kan man få inntrykk av at Forsvaret ble prioritert når det gjelder tilgang på slike data.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Matre havbruksstasjon 30 år

05.11.2001
Matre havbruksstasjons 30-årsjubileum markeres denne uken med ulike arrangement i nærmiljøet. Stasjonen og forskningen skal blant annet presenteres på alle kommunens skoler. Det blir også markeringer - med smaksprøver - på butikker og på kommunens alders- og sjukeheim.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
nedbeitet_tareskog.jpg

Nedbeiting av tareskogen i Nord-Norge

05.11.2001
Nedskyting av kystsel vil høyst sannsynlig ikke bety noe for nedbeiting av tareskog.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Norske og russiske forskarar samkøyrer alderslesinga på lodde

27.11.2001
I perioden 12-15 november vart det halde eit seminar på Havforskingsinstituttet PINRO i Murmansk, der alderslesarar frå Havforskingsinstitutta i Bergen og Murmansk kom saman for å samanlikne og samkøyre alderslesinga si på lodde. Det å fastslå alderen på fisken er svært viktig for å kunne vurdere alderssamansetjinga i bestanden, den individuelle veksten osb.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Norsk vårgytende sild: 1998-årsklassen på plass i Vestfjorden

30.11.2001
Havforskningsinstituttets årlige tokt for å kartlegge bestanden av norsk vårgytende sild i Vestfjordområdet er avsluttet. F/F 'Johan Hjort' registrerte gode sildeforekomster i ytre del av Ofotfjorden og Tysfjorden, og i indre del av Vestfjorden.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Marin overvåking samordnes

02.11.2001
Globale klimaendringer, spredning av miljøgifter og radioaktivitet, endringer i miljøtilstanden i Arktis, algeoppblomstring og nye arter i vår marine fauna. Dette er eksempler på at tilstanden i våre kyst- og havområder endres. Økt fokus på forurensning og klimaendringer i norske havområder viser behovet for å styrke den marine overvåkingen og varslingen.

Dette er bakgrunnen for at fem norske forskningsinstitusjoner nå går sammen om å etablere et nasjonalt råd for marin overvåking og varsling.