Hopp til hovedteksten
small_QQKOPYLHMXTHWL.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Ny koralldyrart for Norge oppdaget av KNM 'Tyr'

03.05.2001
Under letingen etter F 16-flyet som styrtet i sjøen utenfor Bodø i mars i år, oppdaget mannskapet på KNM 'Tyr' noe som skulle vise seg å være et koralldyr som ikke tidligere er registrert i Norge.

Lørdag 17. mars 2001 styrter et F-16 jagerfly i sjøen ca. 10 km nordvest for Bodø utenfor øya Landegode. Før flyet styrter skyter piloten og passasjeren seg ut og lander trygt i sjøen for etter kort tid å bli plukket opp av redningstjenesten.

Den 21. mars er KNM 'Tyr' på oppdrag for å lete etter det styrtede jagerflyet. De går ned med en miniubåt av typen 'Scorpio' på posisjon 67° 21’ N og 014° 11’ Ø. Da bunnen dukker opp på videoskjermen på ca 100 m dyp, ser mannskapet et dyr som står festet i mudderbunnen (se foto). Dyret er helt rødt, har en kraftig plateformet 'fot' som det er forankret med i bunnen. Det ser ut til å være mellom 0.5 og 1 m høyt. Mannskapet på 'Tyr' har erfaring fra mange tusen timers bruk av miniubåt og observasjon av havbunnen, men har aldri sett noe liknende.

Ukjent for forskerne

De tar kontakt med oss på Havforskningsinstituttet, og vi må si det samme: Dette har vi aldri sett maken til. Men vi aner at det må være et koralldyr, nærmere bestemt en hornkorall. I samarbeid med gode kollegaer på Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen finner vi ut at dette er et dyr som tidligere ikke er registrert i Norge - altså en ny art for Norge. Foreløpig er det ikke mulig å artsbestemme dyret, men vi mener at det tilhører familien Pennatulidae og er det vi kaller en sjøfjær. Vi har andre arter sjøfjærer i vår fauna, bl.a. vanlig sjøfjær, Pennatula phosphorea . Denne arten er vanligvis mindre og har en annen form og farge enn den nye arten.

Vanskelig å artsbestemme

Det kan bli vanskelig, kanskje umulig, å artsbestemme dyret fra videofilmen. Man må vanligvis ha dyret 'i hånden' for helt sikkert å avgjøre arten. Observasjonen er allikevel meget interessant. Vi har sett at det skjer endringer i norsk fauna, og i rapporten 'Havets miljø 2001' er det en tema-artikkel som analyserer endringer i norsk marin fauna i lys av et varmere havklima. En annen ting vi vil minne om, er at norsk marin fauna er meget ung. Det er bare 10 000 år siden siste istid. Dette er meget kort tid i et evolusjonistisk perspektiv. Derfor vil nye arter forsøke å kolonisere våre kyster og havområder.

Hvorfor utenfor Bodø?

Hvorfor har denne arten havnet akkurat utenfor Bodø? Den nordgående varme strømmen av Atlanterhavsvann, populært kalt Golfstrømmen, slår inn for fullt over kontinentalsokkelen nord for Stad. Dette vannet flyter så nordover langs norskekysten med alt sitt innhold av smådyr og larver fra sørligere breddegrader. Derfor er det ikke merkelig at man kan finne sørligere arter nettopp i dette området.

Gud vet hvor mange 100 millioner det tapte flyet kostet, men letingen etter vraket førte i hvertfall til en ny oppdagelse. For Forsvaret er dette sikkert til liten trøst, men vi som er interessert i dyrelivet i havet, kan konkludere 'at det er ikke noe som er så galt at det ikke er godt for noe'.

Om den nyoppdagede arten er kommet for å bli i norsk fauna, vil bare tiden vise.

Kontaktperson

Jan Helge Fosså, Senter for marint miljø, tlf. 55 23 85 33

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller