Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Utslipp av produsert vann og effekter på fisk

30.03.2001
I forbindelse med oppslag i media om utslipp av produsert vann fra oljeproduksjonen Havforskningsinstituttet har arbeidet med prosjektet: Alkylerte fenolers hormonelle innvirkning på torsk. Alkylfenoler er en bestanddel i produsert vann og kan virke som det kvinnelige kjønnshormonet østrogen. Dette vannet kommer opp i brønnstrømmen sammen med olje og gass og slippes så ut i havet.

Resultatene fra forskningsprosjektet viser så langt at hos førstegangsgytende torsk som ble eksponert for både lav og høyere konsentrasjon av alkylfenoler, ble både østrogennivået og rognemengden redusert. Dette blir karakterisert som en betydelig biologisk påvirkning. Resultatene indikerer blant annet at hormonbalansen lar seg påvirke av alkylfenoler som fører til at mengden rogn kan blir redusert. Resultatene så langt tyder ikke på at eksponering av alkylfenoler hos foreldrefisk har påvirket vekst og overlevelse hos avkommet. Undersøkelsen har vært delfinansiert av Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Norges forskningsråd.

Havforskningsinstituttet setter nå i gang et treårig oppfølgingsprosjekt der en vil undersøke om eksponering av egg, plommesekklarver og yngel direkte til produksjonsvann påvirker senere kjønnsdifferensiering. Eksponeringen til produksjonsvann vil foregå på Oseberg C-plattformen i Havforskningsinstituttets mobile laboratorium og er et samarbeidsprosjekt med Norsk Hydro. Vi forventer at dette prosjektet vil kunne gi viktige svar på eventuelle langtidseffekter av produksjonsvannsutslipp.

Erfaringen fra prosjektet så langt viser at vi vet på langt nær nok om langtidseffekter av produsert vann. Med referansen til 'føre var'-prinsippet vil Havforskningsinstituttet anbefale at alt produsert vann må være renset for miljøskadelig forbindelser før det slippes ut i havet.

Kontaktpersoner:
Forskningsdirektør Ole Arve Misund: 76 06 97 00 / 55 23 84 97
Adm. dir. Roald Vaage: 97 68 54 85 / 55 23 85 19
Informasjonssjef Jo Høyer: 95 11 92 16 / 55 23 85 21