Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Algeoppblomstring gir fiskedød på Skagerrakkysten

29.03.2001
Fredag i forrige uke gikk Fiskeridirektoratet ut med en melding til oppdretterne på Skagerrakkysten og i Rogaland om fare for oppblomstring av skadelige alger. I helgen ble det konstatert dødelighet på laks i et oppdrettsanlegg i Gamle Hellesund i Aust Agder. I løpet av mandag og tirsdag skal omlag all laks på to lokaliteter i området være død eller døende. Det dreier seg om ca. 400.000 fisk i varierende størrelse. Biomassen tilsvarer om lag 650 tonn fisk. Årsaken til fiskedøden antas å være oppblomstring av algene Chatonella og Heterosigma i kombinasjon med kaldt vann.

Fisk fra lokalitetene i Gamle Hellesund, samt kontrollfisk fra et annet anlegg er rutinemessig sendt henholdsvis Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet for analyser. Fiskeridirektoratet har satt beredskap og fått assistanse fra Kystvaktskvadron Sør for å hente vannprøver. I tillegg er Fiskeridirektoratets oppsynsbåt 'Munin” omdirigert fra annet oppdrag og er nå på vei sørover hvor den vil bli satt inn i algeberedskapen. ”Munin” vil på grunn av stor fart i første rekke kunne fremskaffe et bilde på hvor omfattende algebeltet er, fartsretning på algestrømmen og vil deretter kunne følge fronten.

Også i 1998 ble Skagerrak og deler av Rogaland rammet av skadelige alger. Erfaringene fra algeblomstringen i 1998 viser at stor fisk er mer utsatt enn liten fisk og at fôrstopp kan redusere faren for dødelighet i anlegg som kommer i kontakt med algene.

Oppblomstring av alger er et naturlig fenomen om våren, men vanligvis inntreffer ikke denne type konsentrasjoner før i mai måned. Fisken blir ekstra stresset ved eksponering av skadelige alger ved lave sjøtemperaturer, og det skal derfor mindre algekonsentrasjoner enn normalt til før fiskedød oppstår. Det kan være forklaringen på den bortimot totale fiskedøden i de to lokalitetene ved Gamle Hellesund.

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak