Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Algeoppblomstring og muligheter for fiskeoppdrett

29.03.2001
I forbindelse med oppblomstringen av den giftige algen Chattonella i Skagerrak har det i media vært spekulert i om dette skulle bety slutten for oppdrett på Sørlandet. Havforskningsinstiuttet vil derfor presisere følgende:

Mye tyder på at Chattonella-algen nå kan ha fått fotfeste i Skagerrak. Dette betyr ikke at vi behøver å avskrive Sørlandet som oppdrettsområde. I British Columbia i Canada og deler av Irland er alger en årlig utfordring som oppdretterne har lært seg å leve med, og mange har lært seg å leve med langt verre algesituasjoner enn hos oss.

Det finnes allerede utviklet og utprøvd teknologi som gjør at en trygt kan produsere fisk i algeutsatte områder. I andre deler av verden unngår en effektivt algeproblemene ved å flytte anleggene til områder uten alger, eller å utstyre oppdrettsanleggene med skjørt som hindrer algene å komme inn i anlegget, samtidig som en pumper opp vann fra dypet som gir fisken friskt vann. Det er dessuten i nesten 15 år forsket på anlegg som kan senkes ned under algebeltet.

Det er en stor tragedie for de oppdretterne som har mistet fisken sin, og vi trenger mer kunnskap om giftige alger og effekten de har på fisken. Men det er like viktig at vi kan nytte disse erfaringene til å utvikle redskaper som skal kunne varsle i rimelig tid på forhånd. For å kunne beskytte seg må da oppdretterne ta i bruk de mulighetene som allerede finnes, eller eventuelt den nye teknologien som vil bli utviklet for å løse problemene.

Kontaktpersoner

Forskningsdirektør Ole J. Torrissen, Senter for havbruk: 55 23 63 71, ole.torrissen@imr.no
Informasjonssjef Jo Høyer: 55 23 85 21, jo.hoyerimr.no@

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak