Hopp til hovedteksten
MFKEFLZRFEEANO.gif
Utskriftsvennlig versjon

Nedgang i loddelarvemengden i Barentshavet

28.06.2001
Etter årets loddelarvetokt anslås det at mengden larver ligger i underkant av 11 tusen milliarder. Det utgjør ca. 8 tusen milliarder mindre enn i 2000 og 26 tusen milliarder mindre enn i 1999.

Det er registrert en nedgang i loddelarveproduksjonen i Barentshavet i 2001 sammenlignet med de siste årene. Dette er hovudkonklusjonen etter at Havforskingsinstituttets forskingsfartøy 'Michael Sars' avsluttet det årlige loddelarvetoktet 25. juni.

Årets overslag er på nesten 11 tusen milliarder larver. Det utgjør ca. 8 000 milliarder mindre enn i 2000 og 26 000 milliarder mindre enn i 1999.

Under årets loddelarvetokt ble mengde og utbredelse av loddelarver kartlagt langs kysten fra Senja til 40°Ø. Dessverre fikk ikke fartøyet tilgang til området som ligger i russisk økonomisk sone sør for 70°40’ N. Derfor var det ikke mulig å kartlegge sørøstgrense for larveutbredelsen. Trolig er det produsert noe mer loddelarver enn dette overslaget viser.

Det er foreløpig umulig å si hvor mange av disse larvene som overlever larvestadiet, og om 2001-årsklassen vil bli tallrik eller ikke. En første indikasjon vil vi få under årets 0-gruppetokt i slutten av august, men heller ikke på det toktet har norske forskingsfartøy tilgang til russisk økonomisk sone.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet