Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Konsekvensutredning om Snøhvit-feltet

25.06.2001
Havforskningsinstituttet råder til at det settes særskilte krav til varsomhet før utbyggingen av Snøhvit-feltet i Barentshavet settes i gang.

Utbyggingen av Snøhvitområdet er den første i Barentshavet. År etter år har det vært høstet av de rike forekomstene av fisk i Barentshavet, og dette er noe vi ønsker skal kunne skje i all framtid. Et gass- og kondensatfelt, og kanskje også et oljefelt, kan utgjøre en trussel for naturressursene. Havforskningsinstituttet råder derfor til at det settes særskilte krav til varsomhet før en går inn i området med ny industriell virksomhet, og at en har tilstrekkelig faglig kunnskapsbasis til å kunne vurdere konsekvensene for hele regionen både på kort og lang sikt.

Click Here for more

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet