Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
JXXCFTEFQPGJMJ.jpg

Aqua Lingua - språkverktøy og lærebok

11.12.2001
Aqua Lingua en annerledes lærebok nylig utkommet på Landbruksforlaget - et trespråklig språkverktøy som skal bedre kommunikasjon og forståelse mellom folk i akvakulturbransjen. All tekst er skrevet parallelt på engelsk, fransk og norsk.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
KZBSXHZUNETTVN.gif

Avgiftning og bedring av vekstforhold for blåskjell

13.12.2001
Fjordene våre har et betydelig potensiale til produksjon av blåskjell til store markeder i Europa. Oppbyggingen av blåskjellnæringen har imidlertid vært hemmet av forkomster av giftige alger, som er et generelt problem for fjorder. Forekomst av algegifter er også et problem for de fleste kystområder i verden hvor det produseres skjell.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Forskningsprogrammet Mare Cognitum blir bok

05.12.2001
Siden 1993 har forskningsprogrammet Mare Cognitum vært en stor aktivitet på Havforskningsinstituttet. Nå skal kunnskapen som er generert samles i en bok med foreløpig tittel ”The Norwegian Sea Ecosystem.”

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 08.05.2009
small_XEFYZIGEULZJVS.gif

MAR-ECO

13.12.2001
Internasjonal satsing på kartlegging av biodiversitet langs Den midtatlantiske rygg fra Island til Azorene, 2001-2008. An international study of the makrofauna of the northern Mid-Atlantic, 2001-2008.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
MBGGQFCDIBEOJW.jpg

Ny lærebok i fiskeriteknologi

11.12.2001
Oseanografi, økologi og fiskeriteknologi er tema for boka Fiskeriteknologi som kom ut på Landbruksforlaget i høst.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
small_XVFFFAZHXMYZNQ.jpg

Ny metodikk for kartlegging av makrell

20.12.2001
Mengdemåling av makrellbestanden har alltid vært en arbeidskrevende og vanskelig prosess. Fordi makrellen ikke har svømmeblære, gir den dårlig ekko på vanlige ekkolodd og sonar. Dessuten er den lettskremt og lar seg skremme av fartøyet.

Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009
LUXJSNGKXNIFBI.jpg

Nye 'G.O. Sars' tar form

04.12.2001
Havforskningsinstituttets og Universitetet i Bergens nye forskningsfartøy begynner å ta form. Bygging av seksjoner som skal settes sammen til et helt skrog opp til tråldekket, startet tidlig i høst i Polen, på Crist verft i Gdansk og Gdynia. Nå er også seksjonsbygging for skrog over tråldekket startet på Kvina verft.

Last ned:
Publisert: 01.12.2003 - Oppdatert: 24.03.2009

Knut Vartdal ny styreleder i PROTEVS AS

07.12.2001
Forskningsselskapet PROTEVS AS har i dag avholdt generalforsamling i Bergen. Her ble Knut Vartdal valgt til leder av styret og Marit Solberg til styremedlem. Fra før bestod styret av Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, direktør i Ernæringsinstituttet øyvind Lie og administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet Roald Vaage.