Hopp til hovedteksten
sellafield_movie.gif
Utskriftsvennlig versjon

Simulert spredning av utslipp fra Sellafield

24.08.2001
En simulering laget ved Senter for marint miljø viser hvordan radioaktive partikler fra Sellafield transporteres med havstrømmene gjennom Nordsjøen, langs norskekysten og inn i Barentshavet.

Figuren viser spredningen av det radioaktive stoffet technecium fra Sellafield. Havstrømmene er beregnet med en numerisk havsirkulasjonsmodell, og simuleringen viser hvordan radioaktive partikler transporteres med disse fra utslippspunktet utenfor Skottland, gjennom Nordsjøen, langs norskekysten og inn i Barentshavet.

 

Figur: Lars Asplin