Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

10 millioner til nytt marint forskningsselskap

31.08.2001
Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner på neste års budsjett til et nytt oppdragsselskap innen marin forskning. Dermed er det klart for etablering av PROTEVS AS. Aksjeselskapet skal tilby forsknings- og konsulenttjenester innen fiskeri, havbruk, marin biologi og marin bioteknologi.

Dette var nyheten som statsminister Jens Stoltenberg presenterte på sitt bergensbesøk fredag 31. august. 10 millioner blir bevilget over Næringsdepartementets budsjett neste år, og statsministeren la opp til at også ytterligere midler vil bli bevilget på neste års budsjett. PROTEVS AS har som mål å tilby anvendte forskningstjenester til næringsliv og industri, i både inn- og utland.

Det nye forskningsselskapet eies av Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet ved Ernæringsinstituttet og Universitetet i Bergen og skal ha sine lokaler i Høyteknologisenteret i Bergen. Disse tre fagmiljøene representerer til sammen en tung fagkompetanse innen marine fag der blant annet kompetansen innen havbruksbiologi, vaksiner og biokjemikalier, matvaretrygghet knyttet til sjømat og oppdrettslokaliteters økologiske bærekraft peker seg ut som viktige hovedområder. Oppdragsforskningen for industri og næringsliv skal ikke komme i konkurranse med eiernes nåværende virksomhet innen forskning, rådgiving og utdanning. De marine fagmiljøene i Bergen har i løpet av de siste årene utviklet et tett faglig samarbeid om flere prosjekter blant annet knyttet til klimaforskning, marin molekylærbiologi og bygging av et nytt, felles havforskningsfartøy. Når det er hensiktsmessig vil det nye selskapet også kunne trekke med andre fagmiljø i Norge eller utlandet for å løse større industriprosjekter og finne fram til best mulige løsninger.

Behovet for ny kunnskap er avgjørende for den videre utviklingen av den marine næringen. Markedet for industrirettet oppdragsforskning og konsulenttjenester innen fiskeri, havbruk, marin biologi og bioteknologi ble i 2000 beregnet til 200 - 300 mill. kr, og forventes å øke sterkt i årene framover. Kundene vil i hovedsak finnes innenfor fiskerinæringen og aktørene tilknyttet denne.

Kontaktpersoner:

Universitetsdir. Kåre Rommetveit, Universitetet i Bergen, tlf 55 58 20 00
Dir. Øyvind Lie, Ernæringsinstituttet, tlf 55 23 82 62
Adm. dir. Roald Vaage, Havforskningsinstituttet tlf 55 23 85 19
Informasjonssjef Olav Lekve, Fiskeridirektoratet tlf 55 23 80 76 / 958 33 470

31.08.01