Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Sei - som på fjorårets nivå

14.11.2000
Omtrent like mye sei som i fjor. Dette er de foreløpige resultatene etter at Havforskningsinstituttets forskningsfartøy FF 'Johan Hjort' avsluttet sitt årlige seitokt 5. november. Toktet er et akustisk tokt rettet mot tre til sju år gammel sei langs Norskekysten. Dekningsområdet er fra Varangerfjorden langs hele kysten ned til 62 grader nord. Den yngste seien som står kystnært og i fjordene dekkes ikke av dette toktet.

Seien vandrer ut til toktområdet som 3- eller 4-åring. I fjor ble det observert meget lovende mengder av 96-årsklassen, og forskerne var spente på hvordan denne årsklassen ville utvikle seg. Toktet tyder på at denne årsklassen bør betegnes som god. Det ser ut til at en større del enn det som er vanlig har vandret ut til toktområdet som treåring. Det er dette som gjorde at mengdeindeksen for denne årsklassen i fjor ble relativt høy.

For fem år og eldre fisk har nedgangen som ble observert i fjor, fortsatt. Den gode 96-årsklassen er ventet å gi et godt løft de neste to årene. Den yngste fisken viser normalt god vekst, mens fisk som er fem år eller eldre ser ut til å være i meget godt hold.

97-årsklassen, det vil si tre år gammel fisk, vil komme inn i fisket neste år. Også denne årsklassen ser ut til å bli noenlunde god. I tillegg ble det observert uvanlig store mengder av 98-årsklassen, noe som tyder på at rekrutteringen fungerer godt.

Toktresultatet vil bli sammenholdt med den bestandsberegningen som ligger til grunn for rådgivingen. Denne vurderingen vil bli utført innen utgangen av november og vil blant annet inkludere en vurdering av beskatningsmønsteret i årets fangster.

Kontaktpersoner
Forsker Sigbjørn Mehl, Senter for marine ressurser, tlf: 55 23 86 66
Informasjonssjef Jo Høyer, tlf.: 55 23 85 21 - 95 11 92 16