Hopp til hovedteksten
RFZVUKZOITJJHC.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nær 100 prosent overlevelse på kamskjellyngel

22.11.2000
I mai satte satte de 28 000 kamskjellyngel i sjøen ved Austevoll havbruksstasjon. I oktober viste tellinga at bare 400 skall var tomme.

./nar_100_prosent_overlevelse_pa_kamskjellyngel/RFZVUKZOITJJHC.jpg

Det gode resultatet skyldes nok at yngelen hang i kasser på 28 meters dyp.

- Sannsynligvis skyldes de tomme skallene at sjøstjerner har kommet inn som larver, opplyser Sissel Andersen som har ledet prosjektet.

Yngelen var tre til sju millimeter store da de ble satt ut i begynnelsen av mai. Ved kontrolltellinga i slutten av oktober hadde de vokst til over 15 millimeter.

Denne yngelen er fremstilt i et nytt system som gjør at de kan settes i havet langt tidligere enn det det som har vært vanlig.

Kontaktperson:
Forsker Sissel Andersen, Austevoll havbruksstasjon, tlf: 56 18 03 42

Fakta om stort kamskjell

Familie: Pectinidae
Levetid: Over 20 år, 17–18 cm skall høyde, maks vekt 500–600 gram
Leveområde: Lever i en fordypning i bunnsedimentet og delvis dekket av sediment
Gyteområde og -tid: Gyter i sommerhalvåret. Befruktning fritt i vannmassene hvor larvene utvikler seg og bunnslår etter mer enn én måned
Føde: Både planteplankton, bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale
 

Kamskjell