Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Høstyngel av torsk produsert ved hjelp av lysstyring

09.11.2000
Ved Austevoll havbruksstasjon har de klart å forskyve gytetidspunktet for torsk ved hjelp av lys. Dermed har de også funnet nøkkelen til helårig intensivt oppdrett av torskeyngel.

Det gikk greit for forskerne Terje van der Meeren og Vladimir Ivannikov å styre gytetidspunktet. Det største problemet de møtte var temperaturen i vannet. Da temperaturen kom over 10 °C var det en stor andel av eggene som ikke ble befruktet.

– Etter temperaturnedgang til 8°C i et kar tok det to til tre uker før vi igjen så en økning av befruktningsprosenten. Data for endringene i befruktningsprosent er under opparbeiding, opplyser Terje van der Meeren.

Innimellom har det vært noen grupper med høyere andel befruktede egg enn 50 prosent. Disse ble klekket og brukt i startfôringsforsøk. Startfôringen har vært 'helintensiv' med kun rotatorier og Artemia som fôr. Det har vært benyttet 'grøntvann' med bruk av alger (Isocrysis). De to første karene ble tømt på dag 41 etter klekking (19 okt), med 1154 yngel som resultat. Det gir en snittoverlevelse på 11,5 prosent. De neste to karene ble tømt på dag 43 etter klekking med 5037 yngel som samlet resultat. Det gav en overlevelsesprosent på henholdsvis 30,9% og 46,6%. I det beste karet tilsvarer dette en tetthet på cirka seks yngel produsert per liter vann. Potensialet er da cirka 30 000 yngel i et 2,5 m kar.

En del larver ble startforet i 1,5 m3 kar, men det er for tidlig å si noe om tilslaget på denne yngelen.